Verder wordt al enkele jaren in Venhorst met behulp van vrijwilligers een eigen vervoersdienst bemand.

Deze diens is opgezet voor alle hulpbehoevende inwoners van

Venhorst, voor wie het niet mogelijk of lastig is om zelfstandig naar een andere locatie te reizen. Hiermee kan men het beroep op familie, vrienden en/of mantelzorgers beperken.
 Aan deze dienst is vergoeding van €0,30  per kilometer verbonden. Het totale bedrag van de reis dient na afloop aan de chauffeur betaald te worden.
Wanneer men gebruik wil maken van de dienst kan contact opgenomen worden met:

Toos van Lankveld,

Meidoornstraat 29.

Tel  0492351394.