ZORG in Venhorst

(Partner van Stichting Leefbaar Venhorst)

Vanuit Stichting Leefbaar Venhorst zijn wij gestart met een werkgroep Zorg in Venhorst. Zorg is een ruim begrip. We zijn aan het onderzoeken wat er in Venhorst leeft betreft zorg, wat we al hebben en wat we nog zouden willen om het voor Venhorst zo goed mogelijk te organiseren.
Bewegen is heel belangrijk om gezond te blijven, maar is ook belangrijk om het lichaam te onderhouden. We zijn bezig met de aanschaf van een duo-fiets die door heel Venhorst gebruikt kan worden.  Hiervoor zijn we op zoek naar iemand die de planning van deze fiets op zich wil nemen (zoals bij de vervoersdienst en de klussendienst). Deze planning zal digitaal worden, daar wordt nog aan gewerkt. Daarnaast zoeken we iemand, maar dat kan ook een combinatie zijn, die er voor zorgt dat de banden hard zijn, dat de accu’s opgeladen zijn, enzovoort.
Wij zouden het ook heel leuk vinden wanneer jij als vrijwilliger, met (een) inwoner(s) van Venhorst  gaat fietsen.
Ben jij iemand, of ken jij iemand die hier interesse in heeft?
Laat het dan weten via de mail:  http://leefbaarvenhorst@gmail.com
of telefonisch bij Anja van der Heijden 0492-352191/06-13615445
Alvast bedankt namens,
Stichting Leefbaar Venhorst
Werkgroep Zorg in Venhorst

Vervoersdienst en een kleine-klussendienst

Wat velen nog niet weten, is dat Venhorst al enkele jaren een eigen kleine klussendienst heeft. De kleine klussendienst is opgezet voor alle hulpbehoevende inwoners van Venhorst. Voorbeelden van kleine klussen zijn het ophangen van een schilderij, het verplaatsen van kasten, vervangen van een lamp en het repareren van kleine defecten in en rondom huis.

De vrijwilligers brengen eigen gereedschap mee en de dienst is direct inzetbaar. De vergoeding bedraagt het eerst half uur €5,-. Daarna wordt voor ieder kwartier €2,50 in rekening gebracht. In principe zorgt de opdrachtgever voor de te gebruiken materialen.

Als het lastig is hiervoor te zorgen, kan de vrijwilliger de benodigde spullen halen. De gereden kilometers worden dan vergoed tegen €0,30 per kilometer. De opdrachtgever rekent na afloop van de klus af bij de vrijwilliger.
De kleine klussendienst wordt gecoördineerd door Willy Pennings, De Koekoeksbloem 31. Willy is te bereiken op 0492-351912.

Verder wordt al enkele jaren in Venhorst met behulp van vrijwilligers een eigen vervoersdienst bemand. Deze diens is opgezet voor alle hulpbehoevende inwoners van Venhorst, voor wie het niet mogelijk of lastig is om zelfstandig naar een andere locatie te reizen. Hiermee kan men het beroep op familie, vrienden en/of mantelzorgers beperken.

Aan deze dienst is vergoeding van €0,30 per kilometer verbonden. Het totale bedrag van de reis dient na afloop aan de chauffeur betaald te worden.
Wanneer men gebruik wil maken van de dienst kan contact opgenomen worden met: Toos van Lankveld, Meidoornstraat 29. Toos is bereikbaar op 0492-351394.

Nieuwe procedure rijbewijskeuring
Het CBR heeft de procedure rondom rijbewijskeuringen onlangs gewijzigd.
Mensen die gekeurd moeten worden moeten nu eerst op het gemeentehuis een gezondheidsverklaring regelen en deze naar het CBR sturen. Hierna krijgen zij deze papieren terug van het CBR die vervolgens door de keuringsarts ingevuld moet worden; dit is de feitelijke rijbewijskeuring. Opgeven bij Bert van der Heijden, tel.0492-322951 (nadat gezondheidsverklaring terug is van CBR).

DorpsTeam Boekel

Wie werken er in het DorpsTeam Boekel?
In het DorpsTeam werken verschillende professionals samen om ondersteuning en zorg te bieden in de thuissituatie: de consulent Zorg & Welzijn, een maatschappelijk werker, een Wmo-consulent, jeugdprofessionals, een preventiemedewerker en een wijkverpleegkundige. Deze combinatie maakt het mogelijk om met voldoende deskundigheid de onderlinge hulp in het dorp te bevorderen en uw ondersteunings- en zorgvragen in samenhang op te pakken.

Met welke vragen kan ik er terecht?

U kunt met al uw vragen en problemen op het gebied van ondersteuning en zorg terecht bij het DorpsTeam. Denk hierbij aan vragen op het gebied van: opgroeien en opvoeden, mobiliteitsproblemen, mantelzorgondersteuning, eenzaamheid, een luisterend oor, wanneer u zich zorgen maakt over uw buren, een familielid of bekende,

vrijwilligersinitiatieven, begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen.

Hoe kan ik het DorpsTeam bereiken?

Het makkelijkst zijn wij te bereiken via een telefoontje of via email. U wordt dat zo snel mogelijk terug gebeld/gemaild voor het maken van een afspraak. U hoeft zich geen zorgen te maken over de afstand: wij komen gewoon naar u toe.

Natuurlijk bent u ook altijd welkom bij het loket in Sint Petrus. Maar momenteel is bezoek niet mogelijk in verband met de coronamaatregelen.

DorpsTeam Boekel

Telefoonnummer: 0492 – 32 83 83

Emailadres: info@dorpsteamboekel.nl