Ouderen Adviseurs  

De ouderadviseurs van Venhorst en Boekel kunnen door de leden geraadpleegd worden bij vragen en problemen die zich voordoen bij het ouder worden.

Zij geven u raad of verwijzen u naar de diverse instellingen of instanties.

De adviseur voor venhorst is:

Annemie v d Horst
Ringbaan 31 d
5428GP Venhorst
06-13755025

annemievanderhorst@gmail.com

 

 

 

 

 

 

OUDERENADVISEURS

INFORMATIE – ADVIES – ONDERSTEUNING

Voor wie?
De ouderenadviseurs zijn er voor alle 55+-ers in Boekel en Venhorst.

Waarom?
Ouderen krijgen te maken met veel vragen en problemen. Dat kan een kleinigheidje zijn, maar ook een levensvraag. Op iedere vraag is een antwoord, voor ieder probleem een oplossing. Maar waar moet je zijn?
De ouderenadviseurs (opgeleid door de KBO, ondersteund door Vivaan, Welzijn Ouderen) weten niet altijd de antwoorden en hebben niet alle oplossingen. Maar zij kennen de mogelijkheden en weten de weg.

Hoe werken zij?
• U kunt een ouderenadviseur bellen en om een huisbezoek vragen. Die ouderenadviseur maakt met U een afspraak en komt bij u langs. In een persoonlijk gesprek zal de ouderenadviseur u adviseren wat u in uw geval het beste kunt doen.
Waarover adviseren zij?
In principe over alles. Financiële kwesties, vragen over zorg, over huisvesting, psychische vragen, kortom u kunt de ouderenadviseur alles voorleggen.
Nogmaals, de adviseur heeft niet altijd de oplossing, maar weet wel waar u moet zijn.
Als dat nodig is, kan de ouderenadviseur u ook helpen, bijvoorbeeld met het invullen van een formulier. Of hij kan met u meegaan als u een moeilijk gesprek moet voeren.

Voorbeelden van vragen
• “Hoe kan ik thuis hulp of oppas krijgen als ik eens weg moet?”
• “Kan ik bijzondere bijstand krijgen of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen?”
• “Ik zoek een klusjesman.”
• “Heel de dag thuis zitten is ook niks. Is er voor mij ergens iets te doen?”
• “Moeten wij een testament laten maken of is dat niet nodig?”
• “Kan ik een verhoogd toilet en aangepaste kranen krijgen?”
• “Ik weet niet wat ik moet doen, hier blijven wonen of inschrijven voor een ouderenwoning?”

 

In de Gemeente Boekel zijn de ouderenadviseurs:

Naam                      Telefoon          E-mail

Jos van Dalen           321226             josvdalen@hotmail.com
Toon van Hoof          324028             totohoof@live.nl
Anja Knight               323070              davidenanjaknight@gmail.com
Antoinette vd Oord   322394             antoinette_oord@live.nl
Wim van Zutven       06-43455117    wimvanzutven36@gmail.com

 

Als U meer wilt weten over dit project kunt U contact opnemen met
Jos Hermens van het Dorpsteam, tel. 0492-328383
E-mail:jos@dorpsteamboekel.nl