ALZHEIMER CAFÉ Uden-Meierijstad e.o.

ALZHEIMERCAFÉ Uden-Meierijstad e.o. OVERZICHT DATA EN THEMA’S

derde dinsdag van de maand, vrij entree

 

een ontmoetings- en informatiepunt waar mensen met dementie, hun familieleden, vrienden, kennissen, hulpverleners en andere belangstellenden met elkaar praten over de dingen die ze meemaken en over mogelijkheden voor hulp,

kortom VOOR IEDEREEN UIT DE GEMEENTEN BOEKEL, UDEN, LANDERD, MEIERIJSTAD EN BERNHEZE DIE IETS HEEFT MET DEMENTIE.

 

Het Alzheimercafé Uden-Meierijstad wordt afwisselend gehouden in Uden en Veghel. In de even maanden in De Eigen Herd in Uden, in de oneven maanden in Het Klooster in Veghel.

Het Alzheimercafé is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. Onder leiding van een geschoolde gespreksleider kunnen bezoekers in alle openheid met elkaar praten over het leven met dementie. Bij elke bijeenkomst staat een bepaald thema centraal, dat wordt ingeleid door een deskundige of met de vertoning van een film over het onderwerp. De thema’s die per avond worden behandeld zijn zodanig op elkaar afgestemd dat het voor bezoekers interessant is om zowel de cafés in Uden als die in Veghel bij te wonen. Het eerste Alzheimercafé van 2022 vindt op 18 januari plaats in Veghel, met als thema: Wet Zorg en Dwang. Het Alzheimercafé wordt elke derde dinsdag van de maand gehouden, van 19.30 tot 21.30 uur. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur en de toegang is gratis.

Je vindt Eigen Herd in de Rooijsestraat 32 in Uden, Het Klooster aan de Deken van Miertststraat 8 in Veghel. 

 

Het is een initiatief van Alzheimer Nederland, afdeling Noordoost-Brabant, Indigo Brabant Oost, de casemanagers dementie van de thuiszorgorganisaties en ONS welzijn.

 

Thema’s januari – juni 2022

elke derde dinsdag van de maand

18 januari    in Veghel        Wet Zorg en Dwang

Meestal komt er een moment waarop verzorging van mensen met dementie thuis niet meer mogelijk is; opname in een verpleeghuis is dan onvermijdelijk. Dat is een grote stap, waar mensen meestal erg tegenop zien en waarbij een heleboel vragen opkomen. Hoe kan men zich daarop voorbereiden?

 

19 april         in Uden         Hoe overleef je als mantelzorger?

Als je naaste dementie heeft, verandert de relatie ingrijpend. Dat vraagt incasserings- en aanpassingsvermogen. De verbondenheid blijft bestaan en soms zijn er momenten waarin je je naaste weer even herkent. De vanzelfsprekendheden die je houvast geven verdwijnen. Mantelzorgers vertellen wat het voor hen betekent. 

17 mei          in Veghel       Domotica

Er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar ter ondersteuning thuis en onderweg. Denk aan een alarmeringssysteem, een interactieve kalender, een automatische medicijndispenser of hulp bij het vinden van de weg buitenshuis. In het café wordt hierover meer informatie gegeven.

21 juni          in Uden         De rol van de casemanager

Een casemanager legt de rol uit als vaste begeleider en aanspreekpunt voor de mensen met dementie en hun naasten. De casemanager volgt de betrokkenen op de voet, blikt met hen vooruit, biedt een luisterend oor en weet de weg in het woud van professionele instellingen en organisaties in de regio.

 

Veghel:

Het Klooster

Deken v. Miertstraat 8

5661 JN Veghel

 

Uden:

Eigen Herd

Rooijsestraat 32

5401 AT Uden

 

Vrij entree Begin programma: 19.30 uur
Café open: 19.00 uur einde programma: 21.30 uur

 

  • Brengen en halen

        Voor € 3,50 bent u met de BoodschappenPlusBus uit en thuis.

        T: 088 374 25 25, vraag naar de BoodschappenPlusBus.

  • Oppasdienst

        Wij nemen uw zorg even over, u kunt met een gerust hart van huis, bijvoorbeeld naar het Alzheimercafé.

        T: 088 374 25 25, ONS welzijn, Esther de Bie, E: esther.debie@ons-welzijn.nl

  • Mantelzorgcursus

        Zeven bijeenkomsten waarin je leert hoe je met dementie om kunt gaan.

        T: 088 374 25 25, ONS welzijn, vraag naar Annette Vogels.

  • Ondersteuningsgroep

        Mantelzorgers vinden steun en leren van elkaar in maandelijkse ontmoetingen.

        T: 088 374 25 25, ONS welzijn, Esther de Bie,  E: esther.debie@ons-welzijn.nl

 

Inlichtingen

  • Alzheimer Nederland, afdeling Oss-Uden-Meierijstad

      T: 06 27 32 56 14, Trudy van Daatselaar

      E: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl

  • ONS welzijn

      T: 088 374 25 25, Esther de Bie       

      E: esther.debie@ons-welzijn.nl

  • Welzijn De Meierij Sint-Oedenrode 

      T: (073) 54 41 400

      E: info@welzijndemeierij.nl