Linkjes Cybercrime

    • Check het e-mailadres van de afzender. Komt het overeen met een eerdere e-mail die u van dezelfde afzender kreeg?
    • Leg de e-mail naast een mailtje van de betreffende organisatie waarvan u zeker weet dat het echt is. Vergelijk ze met elkaar.
    • Via de Fraudehelpdesk kunt u een e-mail controleren.
    • Een link kunt u checken op www.checkjelinkje.nl.
    • Voer je emailadres in op www.haveibeenpwned.com om te bekijken of je emailadres is betrokken bij een datalek.