Rijbewijskeuring

Rijbewijskeuring.

Bij KBO-Boekel is het mogelijk om je voor verlenging van het rijbewijs

medisch te laten keuren. Vanaf 75 jaar is bij verlenging keuring noodzakelijk.

De kosten zijn Euro 40,00. Opgeven bij Bert van der Heijden, tel.322951.